Mediation

En frivillig forhandlingsform mellem to eller flere parter.Parterne biståes af en upartisk mediator, der inspirerer parterne til – under kyndig ledelse – selv at tage ansvar for løsning af konflikter.