Kompetencer

Privat

 • Dødsboer
  Kontakt til skifteretten
  Udfærdigelse af dødsboopgørelse
  Afvikling af dødsboer
 • Testamente
  Udfærdigelse af testamente efter afholdelse af møde for fastlæggelse af ønsker samt gennemgang af muligheder
 • Retssager
  Gennemførelse af retssager, udfærdigelse af procesdokumenter samt fremmøde i retten
 • Ejendomsoverdragelse
  Køber- og sælgerrådgivning.
 • Gennemgang af købsaftaler både før og efter underskrift, eventuel udfærdigelse af skøde, indberetning af overdragelsen til Tinglysningsretten og udfærdigelse af fuldmagter i forbindelse hermed, refusionsopgørelse samt færdiggørelse af samtlige tilhørende ekspeditioner
 • Rådgivning
  Om juridiske spørgsmål af enhver art
 • Separation og skilsmissesager, herunder sager om børn og samvær
 • Bodeling og ægtepagter
  Udarbejdelse af dokumenter
 • Asyl – familiesammenføring
  Gennemgang af sag samt fremmøde i Flytningenævnet
  Udfyldelse af skema til familiesammenføring

Erhverv

 • Rådgivning indenfor erhvervslivets forhold
 • Oprettelse af selskaber
 • Bestyrelsesarbejde
 • Incasso

(C) 2019 Jesper Anhøj – RM2.dk